Nominera här

25 september - 18 oktober

Om Årets initiativ


Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser och delas ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram en samhällsförändrande innovation. Med Årets initiativ vill vi lyfta fram hur betydelsefulla civilsamhällets  innovationer är för en positiv samhällsutveckling. 

Varför Årets initiativ?
Mycket av civilsamhällets arbete sker i tystnad. Genom Årets initiativ vill vi uppmärksamma dessa positiva krafter och röster. På så sätt kan vi stärka självförtroendet bland organisationer med goda idéer och skapa incitament för mer innovation och kreativ problemlösning. 

Det här får det vinnande initiativet
Organisationen som tilldelas utmärkelsen kommer att ges möjligheten att inom ramen för Forums seminarieverksamhet Morgonforum (som når över 4000 personer) anordna ett seminarium för att sprida information och kunskap om initiativet. 

Tre bidrag välkomnas till firandet av internationella Frivilligdagen den 5 december. Där koras det vinnaren.


Det vinnande bidraget väljs ut av en jury bestående av representanter från Mötesplats Social Innovation, Stockholms universitet, SEB, Forum och fjolårets vinnare Teskedsorden. 

Årets initiativ finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samt av Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond. 

Nominera här

Kriterier

Vi söker en 1) partipolitiskt obunden organisation/förening inom Sveriges civilsamhälle som 2) under de senaste åren 3) tagit fram ett nytänkande initiativ som har en betydelsefull roll för att förändra samhället till det bättre. Initiativet ska också ha visat på kreativitet, effekt och att det är hållbart i meningen att det kan leda till en permanent förbättring och förändring.

Nominera här

Frågor? Vänligen kontakta

Paulina Troillet
paulina.troillet@socialforum.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning